From Left: Kobus Scholtz (Development Officer, Paula Kleynhans (Secretary), Ulene Visser (Chairman), Johan Windt (Mossel Bay MPA Club, Yvette Koorsse (Auditor), in Front:  Debbie Strydom (Treasurer)

Eden MPA Committee 2017/2018
gallery/committee
Executive Members

Executive Members

 • Vice Chairman                                 
 • Treasurer
 • Woman in Sport 
 • Development                                    
 • Transformation Officer                 
 • Technical Coach                                
 •    
 • School Sports & PRO                      

Additional                          

 • Johan Windt (Mosselbay Club)

 • Ulene Visser (George Club)

 • Bart Saaiman (Oudsthoorn Club)

- Johan Windt           

- Stefan Schoeman

- Marietjie Schoeman

- Kobus Scholtz

- Bart Saayman

- Johan Windt

gallery/logo background removed